Arenduses

“Linnaruumiprojekt” on dokumentaalfilm Tallinna linna arengust läbi sajandite.

Linn meenutab teatrilava, kus toimuvaid sündmusi märkab seisatudes. Samas on see elav organism, mille muutusi saab jälgida vaid pikemaid ajaperioode, aastaid ja aastasadu hõlmates. Ta on pidevas muutuses, peegeldades oma ajastu nägu.